Vesna Milojković Petrović je umetnik koji izvrsno poznaje jezik likovne figuraciije i apstrakcije otvarajući niz složenih pitanja vezanih za čoveka i njegovu egzistenciju.

Baveći se prvenstveno skulpturom kao oblikom vlastitog umetničkog izražavanja Vesna M. ispoljava vezanost za klasična estetska načela kao i za tradicionalne skulptorske materijale kao što su : gips, kamen, drvo, metal.

Kroz maštovite kreacije, koje u većini slučajeva vezuje za ljudski lik, stvara simbolične celine koje odaju utisak usamljenosti i pomalo čudnog, melanholičnog raspoloženja.

Svojim radom Vesna Milojković Petrović ispoljava snažne, emotivne impulse koji svakako ne ostavljaju posmatrača ravnodušnim.

Moglo bi se reći da celokupan stvaralački opus Vesne Milojković Petrović u suštini produbljuje složene psihološke faktore stvaralaštva oslobađajući se načela realnosti i suve životne zbilje.

Gradeći vlastiti umetnički rukopis sa sigurnošću i neverovatnom lakoćom ona odlučno zauzima mesto u celokupnom likovnom životu grada.

Radmila Kostć, kustos